Nasza firma ze szczególną troską i starannością spełnia obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska naturalnego. Ciągłe doskonalenie procesów i działań zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, ale również poszanowanie środowiska naturalnego. Poziom emisji pyłów i gazów jest kontrolowany przez ciągły monitoring. Analiza tych pomiarów wskazuje, że wpływ zakładów na środowisko poprzez emisje gazowe i pyłowe jest zredukowany do minimum i nie stanowi zagrożenia dla przyrody.

Trzuskawica S.A. swoją działalność produkcyjną opiera na zachowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów ze społecznością lokalną. Organizujemy konferencje poświęcone problematyce ochrony środowiska, dni otwarte. Pomagamy studentom i uczniom w pisaniu prac dyplomowych o tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska. Umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i staży w naszych zakładach oraz fundujemy stypendia. Zrównoważony rozwój jest dla Naszej firmy kluczową wartością, dlatego przestrzegamy najwyższych standardów zarządzania ochroną środowiska. Posiadamy ugruntowane i regularnie weryfikowane systemy zarządzania, uwzględniające najlepsze praktyki przyjęte w branży.